Har du frågor eller synpunkter angående våra produkter
eller tjänster? - Mejla oss till info@kungslas.se
Vi återkommer till dig med svar så snabbt vi kan!

Kungslås AB
Fleminggatan 23
112 26 STOCKHOLM
Tel: 08-652 04 00
Fax: 08-652 36 60
Låsjour 24 timmar, 08-652 04 00

Butiken är öppen måndag till fredag mellan: 08:00 - 17:00
Öppettider under sommaren Juni - Augusti: 08:00 - 17:00
Välkommen till Kungslås!